Výrobní technologie

Společnost InTiCa Systems nabízí „vše z jedné ruky“ od vývoje až po výrobu: od vstřikovaného lití plastů, letování, odporového sváření, ultrazvukového sváření, krimpování, lepení, zalévání, navíjení (mimo jiné také navíjení navysoko) a zkoušení až po komplexní montáž.

vstřikovaného lití plastů
vstřikovaného lití plastů montáž
letování
sváření
lepení
navíjení
navíjení
zkoušení